rakh deta hai la la ke muqabil naye suraj

rakh deta hai la la ke muqabil naye suraj
vo mere charaghon se kahan bol raha hai

Waseem Barelwi

Leave a Reply