ijazat ho to mai ek jhooth bolun

ijazat ho to mai ek jhooth bolun
mujhe duniya se nafrat ho gayi hai

Bashir Badr

Leave a Reply