har shakhs daudta hai yahan bheed ki taraf

har shakhs daudta hai yahan bheed ki taraf
phir ye bhi chahta hai usse rasta mile

Waseem Barelwi

Leave a Reply